Nhà Trọ Quận Long Biên

Ái Mộ
Bắc Cầu
Bát Khối
Bồ Đề
Bùi Thiện Ngộ
Cầu Bây
Chu Huy Mân
Cổ Linh
Đàm Quang Trung
Đặng Vũ Hỷ
Đào Đình Luyện
Đào Hinh
Đào Thế Tuấn
Đào Văn Tập
Đinh Đức Thiện
Đoàn Khuê
Đoàn Văn Minh
Đồng Dinh
Đức Giang
Gia Quất
Gia Thượng
Gia Thụy
Giang Biên
Hà Văn Chúc
Hoa Lâm
Hoàng Minh Đạo
Hoàng Như Tiếp
Hoàng Thế Thiện
Hội Xá
Hồng Tiến
Huỳnh Tấn Phát
Huỳnh Văn Nghệ
Kẻ Tạnh
Kim Quan
Kim Quan Thượng
Lâm Du
Lâm Hạ
Lệ Mật
Long Biên 1
Long Biên 2
Lưu Khánh Đàm
Lý Sơn
Mai Chí Thọ
Mai Phúc
Nam Đuống
Ngô Gia Khảm
Ngô Gia Tự
Ngô Huy Quỳnh
Ngô Viết Thụ
Ngọc Lâm
Ngọc Thụy
Ngọc Trì
Nguyễn Cao Luyện
Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Khắc Viện
Nguyễn Lam
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Ngọc Chân
Nguyễn Sơn
Nguyễn Thời Trung
Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Ninh
Nông Vụ
Ô Cách
Phạm Khắc Quảng
Phan Văn Đáng
Phú Hựu
Phú Viên
Phúc Lợi
Sài Đồng
Tạ Đông Trung
Tân Thụy
Thạch Bàn
Thạch Cầu
Thanh Am
Thép Mới
Thượng Thanh
Tình Quang
Trạm
Trần Danh Tuyên
Trần Văn Trà
Trường Lâm
Tư Đình
Vạn Hạnh
Việt Hưng
Vũ Đình Tụng
Vũ Đức Thận
Vũ Xuân Thiều
Xuân Đỗ

1