Nhà đất Thái Thụy - Thái Bình

Tình hình nhà đất Thái Thụy đang hót hòn họt

Một số lý do khiến giá đất tăng nhanh

Chủ yếu nằm trong tay các nhà đầu tư có tiền sẵn

 

1